Organiseer het werk anders, voor brede welvaart

19/08/2023

Het is niet toevallig dat het nieuwe initiatief van HZC - het HZC Praatcafé - en ook komend themanummer van HZC Vakblad/De Machinist volledig gaat over werkbeleving en goed in je vel zitten. Sociale innovatie is onmisbaar om de grote opgaven op gebied van technologische innovatie en diverse transities te kunnen laten slagen. Daarom heeft de SER (Sociaal Economische Raad) hierover recent, vlak voor de zomer, een advies voor de regering en politiek uitgebracht. Demissionair minister Karien Van Gennip onderschrijft het belang van sociale innovatie en advies van de SER.  

 

Sociale innovatie is een andere manier van werken, organiseren en managen. Werkgevers proberen personeel te werven én te behouden, de arbeidsproductiviteit te verhogen en in te spelen op kansen en risico’s van technologische veranderingen. Werknemers willen zich ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn. Voor beide partijen kan sociale innovatie bijdragen aan brede welvaart.

 

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is het vernieuwen van de arbeidsorganisatie. Het is het creëren van een werkomgeving waarin werknemers hun kwaliteiten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen medewerkers plezierig werken, en het verbetert ook de bedrijfsprestaties. Samen met technologische innovatie vergroot dat de arbeidsproductiviteit van de onderneming én van de nationale economie.

 

Samenwerken

Om sociale innovatie te stimuleren, zullen overheid, werkgevers en werknemers zich gezamenlijk moeten inzetten. Voor het management en leiderschap van een organisatie is er een belangrijke rol. Zij moeten aan de slag met onder andere een coachende managementstijl, het creëren van systemen en processen met voldoende draagvlak, goed georganiseerde medezeggenschap en het delen van de leiderschapstaken en posities. Voor medewerkers is het van belang dat zij aan de slag kunnen met het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en competenties. Hier kunnen de cao’s een rol in spelen, door de aanknooppunten voor sociale innovatie vast te leggen in de overeenkomsten.

Ook ligt er een rol voor de overheid om mkb-bedrijven te helpen bij sociale innovatie. Hierbij zou een speciale stimuleringsregeling kunnen helpen, om werkgevers de middelen te geven die hiervoor nodig zijn. Tot slot zou er een platform voor sociale innovatie opgericht kunnen worden om kennis en ervaring tussen werkgevers, werknemers en anderen uit te wisselen. En het aanjagen en ondersteunen van organisaties die met sociale innovatie bezig zijn.

 


Download:

 

Bron: SER/HZC