De "Super" PAWW (derde ww-jaar)

11/01/2024

In 2016 is de duur van de WW-uitkering en de loongerelateerde uitkering (LGU) van de WIA-uitkering verkort naar maximaal 24 maanden, afhankelijk van je arbeidsverleden. Gelukkig is het mogelijk om via de cao aanvullende afspraken te maken. In 2016 is daarvoor de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) opgericht. In heel veel cao’s zijn hierover afspraken gemaakt, waardoor jij mogelijk recht hebt op een aanvulling.

Recenterlijk is de PAWW met een nieuwe slogan gekomen, de "SUPER PAWWer". Hier wordt momenteel aandacht aan geschonken en dit kan leiden tot verwarring.

Mocht je iets horen over de SUPER PAWW, kijk dan even op een oude loonstrook. Waarschijnlijk vindt je hier al iets over op je loonstrook. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan even contact op met de HZC Servicedesk. 

 

Welke sectoren doen er mee?

Er is in een groot aantal sectoren afspraken gemaakt over deelname aan de PAWW-regeling, maar bij sommige sectoren is dit (nog) niet het geval

De volgende sectoren nemen in ieder geval deel aan de regeling:

 • Bouw en Infra
 • Groen, Grond en Infrastructuur (GGI)
 • Metaal en Techniek
 • Metaalbewerkingsbedrijf
 • Hoveniers
 • Open Teelten
 • Grondstoffen, energie & omgeving (GEO)

Staat de sector waarin jij werkt hier niet bij? Neem contact op met de Servicedesk, zij kunnen je verder informeren. Werkgevers kunnen de PAWW-regeling ook apart afsluiten.

 

De kleine lettertjes

Je moet dus werken in een sector waar er afspraken zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor een aanvulling. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden. We zetten ze op een rijtje voor je:

Bij ontslag

 • Je werkgever is aangesloten bij de regeling uit één van de sectoren, of heeft dit apart afgesloten
 • Je WW-uitkering loopt bijna af
 • Je bent werkloos na het aflopen van je uitkering
 • Je hebt minimaal 10 jaar gewerkt
 • Je had recht op een WW-uitkering direct aansluitend op je ontslag

Bij arbeidsongeschiktheid

 • Je werkgever is aangesloten bij de regeling uit één van de sectoren, of heeft dit apart afgesloten.
 • Je loongerelateerde uitkering (LGU) van de WIA-uitkering loopt bijna af

 

Aanvraag van de uitkering

De uitkering kan uiterlijk één maand voor het beëindigen van je huidige uitkering aangevraagd worden, en maximaal één week na afloop van je huidige uitkering. Wees er dus op tijd bij. We adviseren je om zes weken van tevoren te starten met de aanvraag. Daar sta je gelukkig niet alleen voor.

 

HZC helpt je verder

Natuurlijk hoef je de aanvraag niet zelf in te dienen. Je kunt via HZC deze regeling aanvragen. Werk je in één van de sectoren waarbij de regeling van toepassing is? Neem contact met ons op. Wij kunnen je helpen bij de aanvraag. Hoe gaat dat in z’n werk? HZC heeft een consulent voor de PAWW. Neem contact op met de Servicedesk als je vragen hebt over de PAWW, of als je hulp wilt bij de aanvraag. De consulent neemt vervolgens contact met je op. We hebben een aantal gegevens nodig om de aanvraag voor je in orde te maken.

 • Laatste loonstrook uit het dienstverband waaruit je werkloos werd
 • Kopie van je arbeidsovereenkomst van het dienstverband waaruit je werkloos werd
 • Kopie van je bankpasje
 • Voorlaatste en laatste uitkeringsspecificatie WW of loongerelateerde WGA
 • Toekenningsbericht van UWV
 • (Voorlopig) beëindigingsbericht UWV
 • Verzekeringsbericht UWV (Via de Belastingdienst krijgt het UWV gegevens over arbeidsverleden en loon. Deze gebruikt het UWV bijvoorbeeld om de duur en hoogte van een uitkering te berekenen. Je kan een overzicht van deze gegevens bekijken via Mijn UWV bij Persoonlijke gegevens. Dit overzicht heet het verzekeringsbericht.)

Wanneer de opgevraagde informatie compleet is, kan de aanvraag worden ingediend Het betekent natuurlijk niet dat HZC je na de aanvraag niet meer van dienst kan zijn. Heb je de aanvraag bijvoorbeeld zelf gedaan en heb je een afwijzing gekregen, dan kunnen wij voor je kijken of het mogelijk is om bezwaar in te dienen. En heb je inkomsten tijdens de PAWW? Dan kun je door ons laten controleren of alles correct is verrekend.

 

Wat verder nog van belang is

Controleer op je loonstrook of de PAWW-premie ook daadwerkelijk wordt ingehouden! Mocht dat niet zo zijn, neem gelijk contact op met ons.

 

Vragen

Heb je nog vragen over de regeling of wil je van deze dienst gebruik maken? Neem contact op met de Servicedesk, dit kan via servicedesk@hzc.nl of 030-6006070.