Stand van zaken ORT over verlof

15/04/2021

Aan alle leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Beroepsgoederenvervoer

 

Beste leden van HZC,

Afgelopen week hebben we bericht gekregen van de rechtbank Rotterdam. Het vonnis rondom ORT over verlof is weer uitgesteld! Helaas kunnen we hier niets tegen doen. We moeten afwachten tot de rechtbank zover is. Omdat Vereniging Verticaal Transport (VVT) werkgevers adviseert om de uitspraak van de rechtbank af te wachten, wordt ook bij andere bedrijven niet tot uitbetaling overgegaan.

 

Hoe zat het ook alweer?

Door uitspraken van de Europese rechter is gebleken dat ook in Nederland machinisten rechten hebben opgebouwd op doorberekening van overuren en ORT in het loon tijdens vakantie. Voor de toekomst is dit in het beroepsgoederenvervoer sinds januari 2019 op een nette manier geregeld in een aanvullende cao bepaling. Het gaat dus om de jaren voorafgaand aan deze afspraak in de cao.

Het is inmiddels ruim 2 jaar geleden dat HZC namens 4 medewerkers van Mammoet een rechtszaak is gestart omdat Mammoet -net als veel andere werkgevers- geen toeslag betaalde over verlof- en vakantiedagen. In deze rechtszaak wordt het tegoed van deze toeslag over 5 voorliggende jaren gevorderd.

Na wat vertraging door procedure fouten aan de kant van de werkgever  heeft uiteindelijk zitting van de rechtbank plaatsgevonden in oktober 2019. Na diverse keren uitstel van vonnis te hebben gedaan heeft de rechtbank in december 2019 een tussenvonnis gewezen. Het tussenvonnis hield in dat de rechter meer informatie van beide partijen nodig had. Hiervoor werd een zitting gepland in april 2020. De 4 medewerkers van Mammoet waarvoor wij de rechtszaak hebben aangespannen moesten hierbij aanwezig zijn, zodat aan hen vragen konden worden gesteld.

 

En toen gooide Corona roet in het eten

Door het uitbreken van het Corona virus ging de geplande rechtszaak niet door. In onderling overleg tussen de partijen is toen afgesproken de getuigen een schriftelijke verklaring te laten geven, anders zou de zaak te veel vertraging oplopen.

Na al het gevraagde bewijsmateriaal ingeleverd te hebben liet de rechtbank eind juni 2020 weten hieraan voldoende te hebben en eind juli 2020 vonnis te willen wijzen. Juli lukte niet en het werd doorgeschoven naar augustus. Augustus werd september, oktober, november en uiteindelijk december. Voor dat de rechtbank vonnis kon wijzen in december werd nogmaals om aanvullende informatie gevraagd. Over een aantal onderdelen van het dossier heeft de rechter een tussenvonnis gegeven, maar het eindvonnis laat nog steeds op zich wachten.

 

Wat in het vat zit…

Waar inmiddels bij verschillende rechtbanken in Nederland wel uitspraak is gedaan over gelijksoortige zaken, verstrijkt de tijd in de uitspraak van de rechtszaak waar veel van onze leden op wachten. Voor alle medewerkers die bij HZC hier al een dossier over hebben lopen en de werkgever is aangeschreven, betekent uitstel geen afstel. Vorderingen van geld zoals loon of ORT over verlof verjaart na 5 jaar. In de brief die aan werkgever is gestuurd, is de vordering gestuit. Dat wil zeggen dat het beginmoment van berekenen niet kan verjaren.

Voor leden die nog geen actie hebben genomen naar de werkgever ligt dat anders. Omdat werkgevers geen brief hebben gehad is de zaak niet gestuit en schuiven de 5 jaren waarover gevorderd kan worden steeds verder op. Als nu een berekening zou worden gemaakt dan begint die bij 1 mei 2016. Aangezien vanaf januari 2019 er een regeling in de cao is opgenomen, kan de vordering dus maximaal gaan over de periode 1 mei 2016 tot en met december 2018. Leden die nog geen vordering in gang hebben gezet maar dit wel willen doen er dus goed aan om zich op korte termijn bij ons te melden via servicedesk@hzc.nl.

 

Hoe verder?

Het eindvonnis wordt steeds met een maand uitgesteld, zonder opgaaf van redenen. We moeten dus echt wachten tot het eindvonnis er ligt. Tegen dit eindvonnis kan ook nog in Hoger Beroep worden gegaan, dus zelfs als het vonnis er ligt is het nog maar de vraag of de verliezende partij gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Bij uitstel zonder opgaaf van redenen doen wij niet telkens een nieuwsbrief uit, maar zodra het eindvonnis er is zullen wij dit zeker wel doen!