Vonnis ORT over verlof

24/08/2021

Aan de leden van Vakvereniging HZC werkzaam onder cao Beroepsgoederenvervoer  

 

Beste leden van HZC,

Eindelijk ligt er een uitspraak van de rechter over de ORT over verlof. Helaas is deze uitspraak niet in het  voordeel van onze leden.

Voor ons is de uitspraak onbegrijpelijk. In meerdere -dezelfde soort- zaken is een totaal ander vonnis uitgesproken en zijn medewerkers in het gelijk gesteld met hun vordering. Hier is dit dus niet het geval.

Wij beraden ons nu over het vervolg, waarbij op dit moment via Hoger Beroep een nieuwe rechtsgang aangaan het meest voor de hand liggend lijkt.

 

Uitspraak niet helemaal verrassend

Onze advocaat, Léon Peeters, heeft namens HZC de rechtbank aangeschreven om dringend te verzoeken tot een uitspraak te komen. Op 29 juli hebben we daarop excuses van de rechtbank gekregen met de toezegging dat er 20 augustus echt een uitspraak zou komen. We hebben dit niet gecommuniceerd omdat we na alle keren uitstel niet volledig durfden te geloven dat dit echt het geval zou zijn. Nu deze uitspraak er ligt kunnen we in ieder geval verder. Hoe dat eruit gaat zien, laten we iedereen zo snel mogelijk weten maar dat zal pas de tweede helft van september worden omdat het vonnis eerst goed bestudeerd moet worden.

 

Verjaring

Zoals eerder in een nieuwsbrief geschreven: vorderingen van geld zoals loon of ORT over verlof verjaren na 5 jaar, tenzij dit in een brief aan werkgever is gestuit. Met stuiten wordt de verjaringstermijn bevroren.

Voor leden die nog geen actie hebben genomen naar de werkgever wordt het nu wel tijd om een keuze te maken of ze tot vordering over willen gaan. Als nu een berekening zou worden gemaakt dan begint die bij 1 oktober 2016. Aangezien vanaf januari 2019 er een regeling in de cao is opgenomen, kan de vordering dus maximaal gaan over de periode 1 oktober 2016 tot en met december 2018. De vraag is of het dan nog de moeite loont om alsnog te vorderen. Leden die nog geen vordering in gang hebben gezet maar dit alsnog willen doen er dus goed aan om zich op korte termijn bij ons te melden via servicedesk@hzc.nl.