Cao Open Teelten algemeen bindend verklaard

11/05/2023

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe cao Open Teelten per 9 mei 2023 algemeen bindend verklaard. De cao loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024.

 

Het besluit werd op 8 mei 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten voor alle werkgevers en werknemers in de fruitteelt, maar ook in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij en vollegrondsgroenteteelt. De NFO is één van de cao-partners.

In de nieuwe cao werd een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 maart 2023 en 31 december 2023.

De definitieve tekst van de cao Open Teelten kunt u hier raadplegen.

 

Bron: Nederlandse Fruittelers Organisatie