Chris van Veldhuizen benoemd in SER

15/06/2023

Versteviging vertegenwoordiging zelfstandigen in SER

 

HZC-directeur Chris van Veldhuizen is door de VCP voorgedragen voor een zetel in de SER (Sociaal- Economische Raad). De SER heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over de uitbreiding van de Raad met drie extra zetels (naar 36 zetels) voor zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers. De voordracht van de VCP heeft als reden dat HZC in zijn achterban relatief veel zelfstandige ondernemers heeft.

 

De drie zetels voor zelfstandigen worden gelijk verdeeld over de drie geledingen in de Raad: ondernemers, werknemers en kroonleden. Er waren al 2 zetels binnen de Raad voor zelfstandigen: 1 aan ondernemerszijde en 1 aan werknemerszijde.

VNO-NCW zal hiertoe één zetel, en de bijbehorende plaatsvervangende zetel structureel invullen door personen te benoemen, afkomstig uit organisaties van zelfstandigen. De zetel zal worden ingevuld door drs C.W.A. (Cristel) van de Ven, namens het Netwerk Zelfstandige Ondernemers. (NZO). De plaatsvervangende zetel zal worden ingevuld door R.D.T.M. (Roderik) Pape namens het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).

Voor de Kroonledengeleding worden twee vacatures opengesteld (een lid en een plaatsvervangend lid) voor deskundigen in disciplines die betrekking hebben op zelfstandigen. FNV zal één zetel structureel invullen met een persoon afkomstig van FNV Zelfstandigen.

VCP zal de nieuwe zetel invullen door Chris van Veldhuizen te benoemen, die zelfstandige professionals vertegenwoordigt. De plaatsvervangende zetel zal worden ingevuld met een persoon afkomstig van CNV Zelfstandigen.

“Het is heel bijzonder dat HZC via de VCP in de SER zijn stem kan laten horen. Veel onderwerpen die daar aan de orde komen, zoals veiligheid en arbeidsomstandigheden, zijn voor alle leden van HZC van belang”, zo reageert Van Veldhuizen. “Veel vakbondsleden van HZC zijn lid gebleven nadat zij zzp-er werden. HZC heeft zich steeds ingespannen ook hun belangen te vertegenwoordigen, onder meer door de zzp-leden automatisch lid van ZZP Nederland te maken.” Natuurlijk kunnen er spanningen zijn tussen de belangen van werknemers en zelfstandigen. “Maar”, zo geeft Chris van Veldhuizen aan, “vaak zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Zelfstandigen willen dat verzekeringen voor arbeidsongeschikt en pensioen voor hen betaalbaar en toegankelijk zijn. Als zelfstandigen goed verzekerd zijn en gelijk behandeld worden op gebied van kwaliteit van werk, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden, dan staan die ook weer in een eerlijkere concurrentiepositie ten opzichte van werknemers in loondienst. Zo creëer je een gelijk speelveld voor alle werkenden en kunnen bedrijven betere, eerlijkere keuzes maken in de inzet van vaste of flexibele arbeidskrachten. Daar wil ik me de komende periode voor inzetten.”