Heb ik recht op vakantie?

Elke werknemer in Nederland heeft recht op vakantie(dagen). Maar hoeveel zijn dat er? En hoe zit met de opname van vakantiedagen?

 

Als u 5 dagen per week werkt, dan heeft u op jaarbasis recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kan het zijn dat er in uw cao of in uw contract extra vakantiedagen zijn afgesproken, dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

U kunt contact opnemen met de Servicedesk als u wilt weten op hoeveel vakantiedagen u recht hebt.

 

De opname van de vakantiedagen gaan in overleg met de werkgever. Uw werkgever mag het verlof weigeren indien er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Uw werkgever mag kortgezegd het verlof weigeren als er een probleem is met de planning. Hij moet dit wel altijd kunnen onderbouwen.

Als uw werkgever het verlof weigert, moet het natuurlijk wel op een ander moment mogelijk zijn om verlof op te nemen.

Neem contact op met de Servicedesk als uw werkgever uw verlof steeds weigert.

 

Het wettelijke verlof komt 6 maanden na het opbouwjaar te vervallen. Dagen die opgebouwd zijn in 2015, kwamen per 1 juli 2016 te vervallen. Eventuele bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig.